آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فسادقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
قانون رسیدگی به تخلفات اداریقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی
آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی
بخشنامه شماره ۲۰۵/۹۳/۱۹۱۹ مورخ ۹۳/۲/۱۶ دبیرخانه هیأت عالی نظارت با موضوع "ابلاغ فرم مخصوص رأی"قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداریقوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
فرم رأی اداری ۱۹۱۹فرم رأی اداری ۱۹۱۹قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
شیوه نامه ۱۷۱۰۲شیوه نامه ۱۷۱۰۲قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری