برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی" آشنایی کارشناسان هیأت‌ها با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‌ها"

۲۶ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۵ کد : ۵۹۶ لیست همه اخبار
تعداد بازدید:۳۱۹۵
دوره آموزشی "آشنایی کارشناسان هیأت ها با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری" با حضور آقای دکتر عابدی‌جعفری در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه در وزارتخانه برگزار شد. کارشناسان هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه ها با عنایت به موارد ذکر شده در روز اول کارگاه، ایرادات وارده بر آراء صادره از جانب هیأت‌ها را که به صورت فرضی در اختیارشان قرار گرفته بود، بررسی و با تبادل نظر یکدیگر به نقد آراء صادره پرداخته و به صورت عملی نحوه نوشتن یک رأی بدون نقص را تمرین نمودند.
برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی" آشنایی کارشناسان هیأت‌ها با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‌ها"

دوره آموزشی "آشنایی کارشناسان هیأت ها با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری" با حضور آقای دکتر عابدی‌جعفری "نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه به مدت دو روز در سالن شهدای جهاد علمی وزارتخانه برگزار شد.

آقای دکتر عابدی جعفری در این نشست مطالبی درباره تخلفات و فساد اداری، پیامدهای آن، تکالیف دستگاه‌های اجرایی و رویکرد وزارتخانه در این خصوص مطالبی را بیان نمودند.

ایشان با اشاره به وضعیت موجود دانشگاه‌ها از این منظر، به بیان آثار مخرب این پدیده پرداخته و با تأکید بر نقش ویژگی های فردی کارشناسان هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار داشتند:

در زمینه مبارزه با فساد اداری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلاش کرده تا منطبق با رویکردهای دولت و با استفاده از کارگروه های علمی، برنامه‌ای را جهت درمان این مسائل تدوین و به مثابه خطوط راهنما، سرلوحه اقدامات قرار دهد.

در روز اول کارگاه آموزشی، خانم دکتر خباز سیر مراحل رسیدگی به پرونده ها را در هیأت های تخلفات اداری عنوان نمودند. آقای حسینی نحوه گزارش نویسی و گردش‌کار پرونده‌های طرح‌شده در هیأت وَ خانم سالاریه ساختارهای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را ارائه دادند.

در خاتمه خانم حمیدیان انواع آراء صادره از جانب هیأت‌ها (بر روی فرم‌های ابلاغی از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت) و ایرادات وارده بر آراء صادره از جانب برخی هیأت‌ها را بیان نمودند. در روز دوم کارگاه، مواردی که در روز اول توسط کارشناسان دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات وزارت تشریح گردید، به صورت عملی توسط اعضای شرکت‌کننده تمرین‌شد. کارشناسان هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه ها با عنایت به موارد ذکر شده در روز اول کارگاه، ایرادات وارده بر آراء صادره از جانب هیأت‌ها را که به صورت فرضی در اختیارشان قرار گرفته بود، بررسی و با تبادل نظر یکدیگر به نقد آراء صادره پرداخته و به صورت عملی نحوه نوشتن یک رأی بدون نقص را تمرین نمودند.


لینک دانلود فایل

( ۵ )