برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات در دانشگاه تفرش

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۸۴۹۴ اخبار اداره رسیدگی به تخلفات اداری
تعداد بازدید:۹۱۲
کارگاه های آموزشی "آشنایی اعضای هیأت علمی با فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی" وَ "آشنایی کارکنان غیرهیأت علمی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تفرش با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی (نماینده محترم وزیر و مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضا ء هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار گردید.

کارگاه های آموزشی "آشنایی اعضای هیأت علمی با فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی" وَ "آشنایی کارکنان غیرهیأت علمی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" در تاریخ 15 تیر ماه 1398 در دانشگاه تفرش با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی (نماینده محترم وزیر و مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضا ء هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی آقای دکتر ابراهیمی ضمن معرفی جایگاه دفتر هماهنگی هیات ها، ضرورت آشنایی اعضای هیأت علمی و کارمندان با قوانین و مقررات را بیان نمودند و نماینده محترم وزیر در ادامه ضمن ارائه فرایند رسیدگی به یک پرونده تخلفاتی و معرفی مراجع نظارتی به تخلفات اداری مصرحه در ماده 8 و تنبیهات اداری موضوع ماده 9 قانون را بیان نمودند.
و در انتها کارکنان و اعضای هیأت علمی سوالات خود را در این زمینه پرسیدند.

کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


( ۱ )