عضویت جناب آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای قانون

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۴۷۱۰۶ لیست همه اخبار اخبار برگزیده رویداد های مهم
تعداد بازدید:۵۲۱۶
به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و با تصویب هیأت وزیران، آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی عضو هیأت عالی نظارت انتخاب شد.
عضویت جناب آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای قانون

هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۰ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲- و در اجرای ماده (۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ ت ۳۰۴ ه مورخ ۰۲/‏۰۸/‏۱۳۷۳‬ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ ت ۳۰۴ ه مورخ ۰۲/‏۰۸/‏۱۳۷۳‬ و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان جلیلیان و علیرضا محفوظی می‌شوند.

منبع:

https://www.aro.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=a8843e42-1505-47f1-969a-8e31591dfcb8&ObjectId=e67aea88-ac45-4d65-ac34-aee81294eb55&WebpartId=ea2f6376-8999-4e37-b229-ecb24e8a2f94&SearchType=And

کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی


( ۶ )