دوره آموزشی آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های اجرایی استان های منطقه ۵ کشوری ۲۴ و ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷ - دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۵ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۰۲۱۸ لیست همه اخبار اخبار برگزیده رویداد های مهم
تعداد بازدید:۲۵۶۰
دوره آموزشی آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های اجرایی استان های منطقه ۵ کشوری ۲۴ و ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷ - دانشگاه رازی کرمانشاه

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


( ۲ )