دومین همایش روسای هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷

۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۰۱۷۲ لیست همه اخبار اخبار برگزیده رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۰۱۹
دومین همایش روسای هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷

کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


( ۲ )