انتصاب دکتر حسن عابدی جعفری به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

۰۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۶ کد : ۳۹۲۹ بدون عنوان
تعداد بازدید:۳۴۳۰
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با صدور حکمی دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اد...
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با صدور حکمی دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منصوب کرد.
دکتر فرهادی با اشاره  به تجربیات دکتر عابدی جعفری در حوزه سلامت سلامت اداری و ساختار تشکیلاتی کشور اظهار امیدواری کرد که وزارت علوم بتواند الگوی خوبی برای همه دستگاه ها در این حوزه باشد.
وی در ادامه از دکتر نصیری قیداری که پیش از این مسئولیت هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را برعهده داشت، قدردانی و تشکر کرد.

( ۴ )