برگزاری نخستین نشست علمی _ کاربردی دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با موضوع "بررسی تخلفات اداری در ایران از منظر مدل پیشامد-پیامد رفتار انحرافی"

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۶ کد : ۳۶۴ لیست همه اخبار
تعداد بازدید:۲۳۱۷
نخستین نشست علمی _ کاربردی در حوزه تخلفات اداری با موضوع "بررسی تخلفات اداری در ایران از منظر مدل پیشامد-پیامد رفتار انحرافی" در تاریخ ۹۵/۵/۱۱ توسط دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی برگزار شد. دکتر عابدی‌جعفری، هدف از برگزاری این نشست را تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای علمی برای افزایش سلامت اداری ذکر کردند.
برگزاری نخستین نشست علمی _ کاربردی دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با موضوع "بررسی تخلفات اداری در ایران از منظر مدل پیشامد-پیامد رفتار انحرافی"

نخستین نشست علمی _ کاربردی در حوزه تخلفات اداری در تاریخ ۹۵/۵/۱۱ توسط دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی برگزار شد.
خانم ارشیا خدایی دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به بررسی تخلفات اداری در ایران از منظر مدل پیشامد-پیامد رفتار انحرافی پرداخته و اظهار داشتند: یکی از معظلات سازمان‌های امروزی بروز رفتارهای انحرافی توسط کارکنان سازمان می‌باشد. رفتارهای انحرافی محیط کار به رفتارهایی اطلاق می‌شود که به گونه‌ای عمدی توسط اعضای سازمان انجام می‌گیرد و با اهداف و علایق سازمان در تضادند. این نوع از رفتارها زیر سطح قانونی بوده و می‌توانند تأثیرات سو عمیقی بر کارکنان داشته و اثرات مخربی نیز در سازمان ایجاد نماید. مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه حاکی از شایع بودن رفتارهای انحرافی در سازمان‌ها می‌باشد. از این‌رو، شناخت این دسته از رفتارها، عواقب و علل بروز آن‌ها می‌تواند سازمان‌ها را در کاهش رفتارهای انحرافی یاری نموده تا با انجام اقدام‌های مناسب از بروز پیامدهای منفی آن جلوگیری نماید.

ایشان در ادامه با بررسی بندهای تخلفات اداری مطرح شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به این موضوع پرداختند که تخلفاتی که در ایران شناسایی شده در بردارنده چه علل و عواملی می‌تواند باشد. هم‌چنین در صورت بروز، این رفتارها بیشتر در کدام‌یک از سطوح سازمانی رخ می‌دهند و در اثر وقوع این رفتارها کدام یک از منابع سازمانی بیشتر تحت تأثیر اثرات منفی آن‌ها قرار می‌گیرد.
در ادامه دکتر حسن عابدی جعفری نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی هدف از برگزاری این نشست را تبادل تجربیات و آشنایی با مدل‌های علمی برای جلوگیری از بروز تخلف در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای علمی برای افزایش سلامت اداری ذکر کردند.
ایشان در ادامه گفتند رفتار انحرافی (تخلف) رفتاری است عمدی و آگاهانه که به فرد، گروه و سازمان آسیب می‌رساند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به کاهش بهره‌وری سازمان می‌گردد.
دکتر عابدی جعفری خاطر نشان نمودند یکی از راه‌هایی که می‌تواند در کاهش تخلفات در سازمان‌ها مؤثر باشد مدّنظر قراردادنِ مدل رفتار انحرافی است. با بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه‌های اثرگذار بر وقوع تخلفات اداری، میزان وقوع هر یک از رفتارهای انحرافی در سطوح سه‌گانه سازمان و در نهایت، میزان اثرات منفی و تخریبی هر یک از بندهای تخلفات اداری بر منابع سازمانی و در نتیجه افزایش سلامت اداری منجر به افزایش بهره‌وری سازمان‌ها می‌گردد.

( ۱ )