برگزاری اولین نشست مجازی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی

۲۵ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۱ کد : ۲۱۱ لیست همه اخبار
تعداد بازدید:۷۰۴
دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی در راستای اجرایی کردن اقدامات دولت‌الکترونیک و همچنین جهت کاهش هزینه های اداری، صرفه جویی در وقت و برقراری ارتباط مؤثر با هیأت‌های تابعه خود به منظور آموزش و نظارت بر عملکرد هیأت­ها، اقدام به برگزاری جلسات مجازی از طریق ویدئوکفنرانس نموده است.
برگزاری اولین نشست مجازی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی
دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضای هیأت علمی در راستای اجرایی کردن اقدامات دولت‌الکترونیک و همچنین جهت کاهش هزینه های اداری، صرفه جویی در وقت و برقراری ارتباط مؤثر با هیأت‌های تابعه خود به منظور آموزش و نظارت بر عملکرد هیأت­ها، اقدام به برگزاری جلسات مجازی از طریق ویدئوکفنرانس نموده است.
اولین جلسه مزبور در تاریخ 25/3/94 با حضور رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی آن دانشگاه برگزار گردید.

( ۲ )