پرسش‌های متداول - پرسش های متداول رسیدگی به تخلفات انتظامی


ابلاغ واقعی یعنی چه؟

یعنی ابلاغ اوراق، مستقیماً به شخص مخاطب (شخصی که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۹