آشنایی هیأت علمی با انواع تخلفات و فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی

دسته : فایل ها
تعداد دانلود :۳۰۰
۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۸


کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناورینظر شما :