آشنایی کارکنان با انواع تخلفات و فرایند رسیدگی به تخلفات اداری

دسته : فایل ها
تعداد دانلود :۲۹۱
۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۷


کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ۱ )

نظر شما :