فرم گزارش عملکرد ۳ ماهه هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

دسته : فایل ها
تعداد دانلود :۲۲۲
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۸


کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناورینظر شما :