فرم گزارش عملکرد ۳ ماهه هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

تعداد دانلود :۴۵۱
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۸


کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری